sobota, 19 stycznia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Henryk, Marta

Karta Dużej Rodziny w wersji elektronicznej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Członkowie rodziny wielodzietnej, którzy złożyli wniosek o Kartę Dużej Rodziny do 31.12.2017 r. nie ponoszą opłat za złożenie wniosku o dodatkową formę karty w wersji elektronicznej.

 

Karta Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 roku podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (za 1 kartę) w przypadku gdy:

  • członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną,

  • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej,

  • wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł (za 1 kartę) od 01.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem telefonu: 84 61 130 08 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach)

lub adresem: www.rodzina.gov.pl.
 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/