sobota, 21 lipca 2018 Dziś imieniny obchodzą: Daniel, Dalida

Malowanie kolęd – zaproszenie do udziału w konkursie

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Łabunie Malowanie kolęd.


 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

  1. Adresaci konkursu
  • uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łabunie

 

  1. Zadania konkursu
  • rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
  • popularyzacja kolęd i pastorałek
  • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych
  • umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych

 

  1. Organizator
  • Referat Promocji i Rozwoju Gminy Gminy Łabunie

 

  1. Technika
  • format prac A4 (kredki – pastele, farby)
  • uczestnik konkursu wykonuje ilustrację do jednej dowolnie wybranej kolędy (proszę nie kopiować pocztówek!)

Każda praca powinna być opisana:

  • imię, nazwisko, klasa
  • szkoła, adres
  • tytuł kolędy
  • imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail

 
Termin złożenia prac do 5 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, pokój nr 10.

 

  1. Dodatkowe informacje
  • organizator powołuje komisję, która w każdej kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia
  • wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora
  • nauczyciel/opiekun przesyła max. 5 prac w każdej kategorii, prace powinny być ilustracjami różnych kolęd i pastorałek
  • termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany na stronie www.labunie.com.pl